ENHANCER Projesinin temel amacı, Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin ve Ev Sahibi Toplulukların sürdürülebilir ve büyütebilecekleri iş mecraları ve istihdam alanları oluşturarak iş hayatına dâhil olmalarını sağlamaktır. Projenin kapsamı pek çok farklı bölge, sektör ve sosyo-kültürel alana uyarlanarak uygulanabilecek modüler strateji ve faaliyetler içermektedir.

Proje kapsamında İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Mersin ve Kayseri’de faaliyet gösteren KOBİ (AB tanımına göre*) ve kooperatiflerin istihdam yaratma potansiyellerini desteklemek amacıyla toplam 32,5 milyon Avro’luk proje bütçesinin 17 milyon Avro’su hibe desteğine ayrılmıştır. Bu hibe programı kapsamında toplam 3 milyon Avro hibe tutarı ile, çalışan sayısı 10 ila 249 arasında olan, finansal olarak istikrarlı, ihracata yönelik ve yüksek büyüme potansiyeline sahip yaklaşık 75 KOBİ’nin desteklenmesi planlanmaktadır.

  • Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ile Ev Sahibi Topluluklar için sürdürülebilir istihdam yaratmak,
  • Sürdürülebilir istihdam aracılığıyla Geçici Koruma Sağlanan Suriyelileri Türk ekonomisine entegre etmek,
  • Kayıtlı ve insana yakışır iş imkânlarını artırmak,
  • İş ve işçi arasındaki beceri bağlantısını iyileştirmek.

Konuyla ilgili sorularınızı grants@icmpd.org adresinden bizlere yönlendirebilirsiniz.


*AB tanımına göre KOBİ’ler

-250’den az personeli olan ve,

-Yıllık cirosu 50 milyon Avro’yu geçmeyen ya da yıllık toplam bilançosu 43 milyon Avro’nun altında olan işletmelerdir.

Önemli Not: Bu sayfada paylaşılan tüm dokümanlar, bilgilendirme amaçlıdır. Başvuru süreci için geçerli olacak nihai belgelere aşağıdaki başvuru linkinden erişebilirsiniz:

https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Tenders/Appraisal.

Dokümanlar sekmesinde güncellenmiş Hibe Başvuru Rehberi’ni bulabilirsiniz. Rehberin farklı versiyonları arasında uyuşmazlık olması durumunda ICMPD Elektronik Başvuru Platformu’nda (In-Tend) yer alan versiyon geçerli olacaktır. Tüm değişiklikler ICMPD Elektronik Başvuru Platformu (In-Tend) üzerinden yayınlanacaktır.

Potansiyel başvuru sahipleri için yol gösterici olması adına hazırlanmış, hibe başvuru sürecine yönelik videolara da aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

ENHANCER Projesi İstihdam Yaratma Odaklı Kobi Hibe Program Tanıtımı

İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı Başvuruları İçin Bütçe Hazırlama Videosu

İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı – Başvuru Formu Nasıl Hazırlanır

ENHANCER Projesi Hibeleri Mantıksal Çerçeve Hazırlama Sunumu