Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplumun girişimcilik faaliyetleri üzerinden karşılıklı uyumuna katkıda bulunmak amacıyla tasarlanan ENHANCER Projesi, hibe programları ile yenilikçiliğe, girişimciliğe ve insan kaynaklarına dayalı kapsayıcı bir göç politikasının uygulanması için yerel girişimcilik ekosisteminde yer alan kuruluşların kapasitesini güçlendirmeyi de hedeflemektedir. Bu sayede sözkonusu kuruluşların teknik ve beşeri kapasite eksikliği giderilmesi, geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluluk içerisindeki girişimciler için sağlanan hizmetlerin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması beklenmektedir.

  • Göçmenleri kapsayan bir girişimcilik ortamında ve sosyo-ekonomik kapsayıcılık yaklaşımı ile ekosistem kuruluşları arasında işbirlikleri oluşturmak ve olan işbirliklerini iyileştirmek,
  • Ekonomik hayata müdahil olmaları için girişimcilerin ötesinde Geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi toplum içerisinde daha geniş grupları harekete geçirmek,
  • Ev sahibi topluluklarla geçici koruma sağlanan Suriyelilerin sosyo-ekonomik uyumunu iyileştirmek amacıyla ekosistem içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların kurumsal ve insan kaynakları yönetim stratejileri ve uygulamalarını güçlendirmek.

Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Hibe Programı” ayrıntılarına dokümanlar sekmesinden ulaşabilir, ilgili sorularınızı grants@icmpd.org adresinden bizlere yönlendirebilirsiniz.

Önemli not: Bu sayfada paylaşılan tüm dokümanlar, bilgilendirme amaçlıdır. Başvuru süreci için geçerli olacak nihai belgelere aşağıdaki başvuru linkinden erişebilirsiniz:

https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Tenders/Appraisal.