Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi” kapsamında İş Dünyası Buluşmaları düzenlenmektedir.

2020 yılının ocak ayında başlatılan ENHANCER Projesi’nin bütçesi 32,5 milyon avrodur. Projenin coğrafi kapsamı, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Mersin ve Şanlıurfa olmak üzere on bir ilden oluşmaktadır.

ENHANCER, sosyo-ekonomik uyuma katkıda bulunmak amacıyla girişimciliğin gelişmesini ve yeni iş imkânlarının oluşturulmasını desteklemektedir. Projenin genelinde, girişimci adaylarının iş kurma eğilimlerini artırmanın yanında yeni kurulan veya büyüme potansiyeli bulunan firmaların başarı ve büyüme imkânını yükseltmeye yönelik olarak çeşitli hizmet ve destekler sağlanmaktadır. 2021 yılından bu yana girişimcileri büyük alıcılar, yatırımcılar ve finansman kanallarıyla bir araya getiren İş Dünyası Buluşmaları gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda ENHANCER Sektörler Arası İş Dünyası Buluşması, 7 Mart 2024’te Kayseri’de, Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Bu organizasyonda hedeflenen sektörler:

• Makine Ekipman, Metal İmalatı ve Onarımı
• Mobilya
• Tarım/Gıda
• Yenilikçi ve Yüksek Teknoloji İçeren Değerler Zinciri olacaktır.

Başvuru için tıklayın.