Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olup ICMPD uygulayıcılığında hayata geçirilen ENHANCER Projesinin yararlanıcısıdır.

Ülkemizde “bölgesel gelişmeye yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturma, program ve projeler geliştirme; bunların uygulanmasını sağlama, izleme ve denetimini yapma” görevleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilmiştir. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bu görev çerçevesinde; kalkınma ajanslarının ulusal koordinasyonunu sağlamanın yanında, bölgesel gelişmeye katkı sağlayacak destek programları ve projeler geliştirmekte, bölge, il ve ilçe bazında araştırma ve planlama çalışmaları yapmakta ve bölgelerin kalkınmasının hızlandırılmasına katkı sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten kalkınma ajanslarının kuruluş amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak olarak belirlenmiştir.

 Kalkınma ajansları, ülkemizde yerel kalkınma dinamiklerinin harekete geçirilerek, bölge kaynak ve potansiyellerinin en iyi şekilde kullanılmasını, kalkınmanın daha dengeli ve topyekün bir halde tüm ülkeyi kapsamasını ve vatandaşlarımızın fırsatlara erişiminin mümkün olduğunca eşit düzeye kavuşturulmasını hedeflemektedir. Ülkemizde 26 kalkınma ajansı bulunmaktadır.