ENHANCER Projesi  Kapasite Geliştirme Eğitimleri devam ediyor.
Kamu kurumları personellerinin göçe duyarlı politika geliştirmelerine destek için eğitim düzenlendi.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi” kapsamında eğitim programları devam ediyor.
22-23 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen eğitim programı, kamu kurumlarının merkez teşkilatında görev yapan personellerin göçe duyarlı politika geliştirme, girişimcilere hizmet sağlama ve koordinasyon imkânlarını geliştirmelerine destek vermeyi amaçlıyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen programda öncelikli olarak politika, iş birliği ekosistemini ve kurumsal kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitimler verildi.
Eğitim programının içeriği üç ana eksen üzerine inşa edildi:
1. Göç ve kalkınmaya dair kavramsal çerçeve, uluslararası yaklaşımlar, düzenlemeler ve uygulamalar
2. Türkiye’de göç ve kalkınma ilişkisine genel bakış
3. Göç, kalkınma, iş gücü piyasasına katılım ve girişimcilik ilişkisi çerçevesinden göçe duyarlı politika geliştirme, kamuoyu oluşturma, koordinasyon ve iş birliği geliştirme