Eğitim programlarında göç ve kalkınma konusunda farkındalığın artırılması ve kurumsal becerilerin geliştirilmesi hedeflendi. Yerel Danışma Toplantılarında ise ENHANCER Projesinin uygulamalarının ve yerel girişimcilik ekosisteminin iyileştirilmesine dair görüş alışverişi yapıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi” kapsamında kapsayıcı girişimcilik hizmetleri için yerelde kapasite geliştirme eğitimleri devam ediyor.

Söz konusu kapasite geliştirme eğitim programları, temel bir politika alanı olarak yerel girişimcilik ekosistemi kurumlarının girişimcilik hizmetlerini kapsayıcı, birlikte kalkınmayı güçlendirici ve nitelikli şekilde vermeleri konusunda kurumların kapasitelerinin artırılmasını amaçlıyor.

21 – 23 Mart 2022 tarihlerinde Adana’da ve 28 – 30 Mart 2022 tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilen etkinlik programlarında, göç ve kalkınma konusunda farkındalık oluşturma ile kurumsal hizmetlerin sunumuna yönelik olarak iletişim becerileri konusunda kapasite artırımı hedeflenerek eğitimler verildi.

Programda “Göç-Kalkınma Bağlantısı ve Göç Politikaları Çerçevesi ile Uygulamaları” konularında eğitimler verildi ve Göçe Duyarlı Girişimcilik Ekosistemi Analizi” konularında yapılan analizlerin incelenmesi sonrasında kurumlar görüş ve önerilerini paylaştı. Kapasite geliştirme programının öğleden sonraki kısımlarında ise “Etkili İletişim, Beden Dili ve Toplantı Yönetimi” ile ilgili eğitimler verildi.

Yerel Danışma Toplantıları

Program kapsamında üçüncü gün öğleden sonra Yerel Danışma Toplantıları düzenlendi. Bu toplantılarda ENHANCER Projesi faaliyetlerinin uygulaması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu ve Türk vatandaşları ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeli girişimcilerin yerel düzeyde karşılaştıkları sorunlar irdelendi ve çözüm önerileri geliştirildi.

Hedef Gruplar

Eğitim ve Toplantı programlarının hedef gruplarını Kalkınma Ajansları, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, Büyükşehir Belediyeleri, İl Göç İdaresi Müdürlükleri, İŞKUR İl Müdürlükleri, İl Ticaret ve Sanayi Odaları, KOSGEB İl Müdürlükleri, Ticaret İl Müdürlükleri ile Valiliklerin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri temsilcilerinden oluşuyor.