Gökmen Ataş, Mart 2021’de ICMPD’ye katıldı. Türkiye’deki KOBİ’leri ve kooperatifleri hedefleyen iş yaratma hibe programları olan ENHANCER projesinin 6. bileşenini yönetmektedir. Hibeler, KOBİ’ler, kooperatifler, küçük işletme danışmanlığı, özel sektör kalkınması, finansal yönetim ve muhasebe alanlarında geniş deneyime sahiptir. Londra Ekonomi Okulu’ndan kamu yönetimi ve yönetişim alanında yüksek lisans derecesine ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden işletme alanında lisans derecesine sahiptir.