Fatih Bahadır HASPOLAT ODTÜ İktisat Bölümünden lisans ve Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünden yüksek lisans derecesine sahiptir. Aynı alanda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde doktora çalışmalarına (tez aşamasında) devam etmektedir. İş hayatına 2010 yılında Fırat Kalkınma Ajansında başlayan Fatih, daha sonra Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nda çalışmıştır. Makroekonomik araştırma ve tahmin, planlama ve programlama, ekonomik kalkınma ve proje yönetimi alanlarında deneyime sahiptir. 2020 yılı Nisan ayında ICMPD’ye katılan Fatih, halen ENHANCER projesinde Ekosistem Takım Lideri olarak görev yapmaktadır.