PAYDAŞLAR

Migathon’da yer almak isteyen kamu veya özel kesim kurum ve kuruluşlar, gelişme odaklı ortaklık ilkesi çerçevesinde, başarılı bulunan katılımcılara kendi imkânlarıyla ilave hizmet ve destek sağlayabilecektir.

• Migathon’un kendi üye veya kurumsal çevrelerine duyurulması

• Başarılı bulunan girişimlerin veya girişimcilerin tanıtım faaliyetlerine destek olunması (Migathon çıktılarını sosyal medya hesapları ve haber bülteni aracılığıyla yayınlamak)

• Kazananlara mali destek (nakdi ödüller) veya ayni destek sağlanması

• “Türkiye'de Göç ve Girişimcilik” panel tartışmasına katılım

• Kazananlar için Kuluçka veya Hızlandırıcı için ücretsiz bilet desteği sağlanması

• Başarılı Migathon katılımcıları için mentörlük sağlanması

• Migathon katılımcılarının kuruluşları bünyesindeki ilgili faaliyetlere, destek programlarına, eğitimlere, platformlara ve diğer hizmetlere dâhil edilmesi

• Paydaş Başvurusu: Başvuru Form

PAYDAŞLAR :