İSTİHDAM YARATMA ODAKLI KOOPERATİF HİBE PROGRAMI

ENHANCER Projesinin temel amacı, Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin ve Ev Sahibi Toplulukların sürdürülebilir ve büyütebilecekleri iş mecraları ve istihdam alanları oluşturarak iş hayatına dâhil olmalarını sağlamaktır. Projenin kapsamı pek çok farklı bölge, sektör ve sosyo-kültürel alana uyarlanarak uygulanabilecek modüler strateji ve faaliyetler içermektedir.

Proje kapsamında İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Mersin ve Kayseri'de faaliyet gösteren KOBİ ve kooperatiflerin istihdam yaratma potansiyellerini desteklemek amacıyla toplam 32,5 milyon Avro'luk proje bütçesinin 17 milyon Avro'su hibe desteğine ayrılmıştır. Hedeflenen illerdeki güçlü, gelecek vaat eden kooperatiflerin büyümeleri ve böylece geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplum üyeleri için sürdürülebilir istihdam yaratabilmeleri adına bu bileşen kapsamında toplam 2 milyon Avro hibe verilmesi planlanmaktadır.

 Hibe Programının öncelikleri aşağıdaki şekildedir:

  • Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ile Ev Sahibi Topluluklar için sürdürülebilir istihdam yaratmak,
  • Sürdürülebilir istihdam aracılığıyla Geçici Koruma Sağlanan Suriyelileri Türk ekonomisine entegre etmek,
  • Kayıtlı ve insana yakışır iş imkânlarını artırmak,
  • İş ve işçi arasındaki beceri bağlantısını iyileştirmek
  • Kaynak verimliliğinin artırılması ve yeni üyelerin veya çalışanların işe alınması yoluyla üretimi artırmak
  • Yeni üyelerin veya çalışanların işe alınması yoluyla iş süreçlerini dijitalleştirmek.

İlana çıkmış İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programının ayrıntılarına buradan ulaşabilir, konuyla ilgili sorularınızı grants@icmpd.org adresinden bizlere yönlendirebilirsiniz.